دانش آموزان عزیزم در دبستان دخترانه «شهید علایی»: (هر سه کلاس ششم)

ساخت وبلاگ
چکیده : جلسات فارسی تیزهوشان از روز پنج شنبه 25 آبانماه آغاز می شود و یک هفته در میان می باشد.             ... با عنوان : دانش آموزان عزیزم در دبستان دخترانه «شهید علایی»: (هر سه کلاس ششم) بخوانید :

جلسات فارسی تیزهوشان از روز پنج شنبه 25 آبانماه آغاز می شود و یک هفته در میان می باشد.             از ساعت هشت صبح تا ساعت یازده و سی دقیقه

جلسات فارسی تیزهوشان دبستان دخترانه «شهید علایی»: 

آبانماه: پنج شنبه  25 / 8 / 96 

آذرماه: پنج شنبه  9 / 9 / 96 ـ پنج شنبه  23 / 9 / 96 ـ پنج شنبه  7 / 9 / 96 

دیماه: پنج شنبه  7 / 10 / 96 ـ پنج شنبه  21 / 10 / 96 

بهمن ماه: پنج شنبه  5 / 11 / 96 ـ پنج شنبه  19 / 11 / 96 

اسفند ماه: پنج شنبه  3 / 12 / 96 ـ پنج شنبه  17 / 12 / 96 

تکلیف درس فارسی، املای فارسی، انشا و نوشتاری دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم، نهم (دوشنبه، چهارشنبه)دخترانه,...
ما را در سایت تکلیف درس فارسی، املای فارسی، انشا و نوشتاری دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم، نهم (دوشنبه، چهارشنبه) دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 9 آبان 1396 ساعت: 23:51