عناوين مطالب سایت
«متن و درک مطلب» درس آزاد کتاب «فارسی» ششم صفحه 90 و 91 ـ وی

تکلیف «فارسی تیزهوشان» دانش آموزان عزیز مدرسه دخترانه «شهیدع

درس آزاد کتاب «فارسی» ششم صفحه 90 و 91 ـ ویژه ی دانش آموزان

زمان امتحانات پایانی (کتبی) نیمسال اوّل ششم دبستان دخترانه«س

تکلیف «فارسی، املا، انشا و نگارش، کار و فناوری، تفکّر و پژوه

«آرایه های ادبی» در دفتر «قواعد فارسی»

نکته های املایی در دفتر «قواعد املا»

تکلیف فارسی «تیزهوشان» دانش آموزان عزیز مدرسه دخترانه «فرهنگ

نکته های فارسی «تیزهوشان» دانش آموزان عزیز مدرسه «شهیدعلایی»

تکلیف فارسی نهم، هشتم و هفتم دبیرستان دخترانه دوره اول «نیای

پاسخ خودارزیابی های فارسی هفتم

پاسخ خودارزیابی های فارسی هشتم

شیوه ی مطالعه ی ادبیات فارسی (ویژه ی دانش آموزان عزیز)

کلاس فارسی هفتم، هشتم و نهم ـ پنج شنبه یک هفته در میان

زمان مشخص شده برای امتحانات(کتبی) درس ادبیات ششم: دبستان «ست

شیوه ی مطالعه ی ادبیات فارسی (ویژه ی دانش آموزان عزیز پایه ش

تکلیف درس «فارسی تیزهوشان» دانش آموزان عزیز (سه شنبه ها)دبست

ویژه ی دانش آموزان دبستان «ستارگان2» ـ در دفتر «قواعد فارسی»

ویژه ی دانش آموزان دبستان «ستارگان2» ـ در دفتر «قواعد املا»

تکلیف درس «فارسی تیزهوشان» دانش آموزان عزیز ششم(پنج شنبه)دبس

تکلیف درس «فارسی تیزهوشان» دانش آموزان عزیز ششم(سه شنبه ها)د

تکلیف درس «فارسی، املا، نگارش، تفکّر و پژوهش و کاروفنّاوری»د

امتحان فارسی مستمر«آذرماه» ـ دبستان «ستارگان2»

نکته های جلسه ی اوّل فارسی تیزهوشان ـ دبستان دخترانه فرهنگیا

دانش آموزان عزیزم در دبستان دخترانه «فرهنگیان یک»: (همه ی کل

نکته های جلسه ی اوّل فارسی تیزهوشان ـ دبستان دخترانه شهید عل

در دفتر «قواعد فارسی» قسمت «آرایه های ادبی» این آرایه ها را

در دفتر «قواعد املا» این موارد را نوشته باشید:

تکلیف درس «فارسی، املا، نگارش، تفکّر و پژوهش و کاروفنّاوری»د

درس آزاد کتاب «فارسی» ششم صفحه54 و 55 ـ ویژه ی دانش آموزان د

درس آزاد کتاب «نگارش» ششم صفحه 41 و 42 و 43 ـ ویژه ی دانش آم

دانش آموزان عزیزم در دبستان دخترانه «شهید عَلایی یا صَدر ارح

تکلیف دانش آموزان عزیز ششم در هر سه کلاس: (یکشنبه ها) دبستان

تکلیف دانش آموزان عزیز ششم در هر سه کلاس: (شنبه، دوشنبه، چها

زمان مشخص شده برای امتحانات مستمر (کتبی) درس ادبیات ششم: دبس

دانش آموزان عزیزم در دبستان دخترانه «فرهنگیان یک»: (هر چهار

دانش آموزان عزیزم در دبستان دخترانه «شهید علایی»: (هر سه کلا

تکلیف درس ادبیات فارسی، املا؛ دانش آموزان هشتم و نهم (سه شنب

تکلیف دانش آموزان عزیز ششم در هر سه کلاس: (یکشنبه ها)

تکلیف دانش آموزان عزیز ششم در هر سه کلاس: (شنبه، دوشنبه، چها

زمان مشخص شده برای امتحانات مستمر (کتبی) درس ادبیات ششم:

از دفتر «قواعد فارسی» قسمت «آرایه های ادبی» فقط آرایه های: «

از دفتر «قواعد املا» فقط «مترادف، هم خانواده، متّضاد، مخفّف»

در دفتر «قواعد املا» این مطالب برای امتحان شنبه مورد نیاز اس

نحوه خواندن درس ادبیات فارسی (ویژه ی دانش آموزان ششم، هفتم،

معنی «ستایش» و درس اوّل (معرفتِ آفریدگار) ـ فارسی ششم

معنی حکایت (محبّت) و بخوان و بیندیش (هُدهُد) ـ فارسی ششم

تکلیف دانش آموزان عزیز ششم در هر سه کلاس:

در آزمون فردا، برای درس «ادبیات» این موارد را لطفاً مطالعه ف

نکته های فارسی ششم در کلاس های تابستان: ازدوشنبه12تیرماه تا

دانش آموزان عزیزِ پایه ی ششم، کلاس های تابستان(دوشنبه و چهار

نکته های فارسی ششم در کلاس های تابستان: ازدوشنبه12تیرماه تا

نکته های فارسی ششم در کلاس های تابستان: ازدوشنبه 12 / 4 / 96

ویژه ی دانش آموزان هفتم، هشتم، نهم ـ دبیرستان دوره اوّل (امت

ویژه ی دانش آموزان ششم دبستان «ستارگان2»، «فرهنگیان1» و «شهی

درس آزاد پایه ششم

جلسه ی دیدار با اولیای محترم پایه ی ششم(هر سه کلاس ششم) دبست

معانی ابیات و عبارت های کتاب فارسی ششم [از حکایت(درختِ علم)

معانی ابیات و عبارت های کتاب فارسی ششم [از حکایت(درختِ علم)

نکته های فارسی ششم (فوق برنامه ـ تیزهوشان) پنج شنبه ها ـ دبس

نکته های فارسی تیزهوشان(پنج شنبه ها) ـ دبستان دخترانه«شهید ع

معانی ابیات و عبارت های کتاب فارسی ششم (از«ستایش»تا حکایت«عل

معانی ابیات و عبارت های کتاب فارسی ششم[از درس پنجم(هفت خان ر

معانی ابیات و عبارت های کتاب فارسی ششم [از حکایت(درختِ علم)

تکلیف فارسی تیزهوشان(پنج شنبه ها)دانش آموزان کلاس ششم ـ دبست

تکلیف(فارسی،املا،انشا)دانش آموزان کلاس هفتم،هشتم،نهم؛ دبیرست

نکته های فارسی تیزهوشان(پنج شنبه ها) ـ دبستان دخترانه «فرهنگ

آرایه های ادبی در یک نگاه

تکلیف(فارسی،املا،انشا)دانش آموزان هرسه کلاس ششم دبستان(شنبه،

همکاران محترم، دانش آموزان عزیز و دوستان گرامی به وبلاگ «گنج

نکات مهم در « املانویسی» ویژه ی همه ی دانش آموزان عزیزم در ه

شعری زیبا از زنده یاد «قیصر امین پور»: تقدیم به همه ی دانش آ

21 آبان، روز «نیما یوشیج» پدر شعر نو گرامی باد ...

تکلیف(فارسی تیزهوشان)دانش آموزان کلاس ششم(پنج شنبه)دبستان دخ

تکلیف(فارسی تیزهوشان)دانش آموزان کلاس ششم(پنج شنبه) دبستان د

مواردی که باید برای امتحان «انشای پایانی» دیماه و خُرداد بدا

مواردی که باید برای امتحان «املای پایانی» دیماه و خُرداد بدا

(دستورزبان فارسی) گروه اسمی چیست؟ (ویژه ی دانش آموزان پایه

تکلیف(فارسی،املا،انشا)دانش آموزان هرسه کلاس ششم(شنبه،یکشنبه،

تکلیف(فارسی،املا،انشا)دانش آموزان کلاس هفتم،هشتم،نهم(دوشنبه،

شعری زیبا از زنده یاد «قیصر امین پور»:

معانی ابیات و عبارت های کتاب فارسی ششم (از«ستایش»تا بخوان و

تکلیف دانش آموزان کلاس ششم 1 و ششم 2 (دبستان دخترانه صدر ارح

تکلیف دانش آموزان پایه های ششم، هفتم، هشتم، نهم (درس فارسی،

ویژه ی دانش آموزان کلاس هفتم 2 (علم2) و نهم 1 (معرفت1):

هفت خان رستم

معانی ابیات و عبارت های کتاب فارسی ششم (از«ستایش»تا درس پنجم

ضرب المثل های فارسی

نکات مهم در « املانویسی»

معانی ابیات و عبارت های کتاب فارسی ششم (از«ستایش»تا درس چهار

معانی ابیات و عبارت های کتاب فارسی ششم (ستایش، درس اوّل، درس

ویژه ی اولیای هفتم، هشتم، نهم:

معانی ابیات و عبارت های کتاب فارسی ششم (ستایش + درس اوّل) تم

واژه های دو تلفّظی:

تکلیف درس فارسی، املای فارسی، انشا و نوشتاری دانش آموزان پای

کتاب های خواندنی و زیبا از نویسندگان و شاعران ایران زمین و

همه چیز درباره ی مدارس ژاپن

شیوه مطالعه درس ادبیات برای کنکور سراسری (تمام رشته ها)

تست ادبیات فارسی (برای آمادگی در مسابقات علمی ) + پاسخنامه

راز موفقیت

تکنیک ها و روش های کاهش اضطراب امتحان

چهارده نکته در بایدها و نبایدهای املایی و نگارشی

مبحث مناظره ـ چند نمونه از مناظره های پروین اعتصامی

مطالبی برای درس انشا و نوشتاری برای دانش آموزان عزیزم در پای

پاسخ خودارزیابی های پایه هفتم 95-94

پاسخ خودارزیابی های پایه هشتم 95-94

هفت پند مولانا

بخش هایی از کتاب «چوپان معاصر » مجموعه مناجات‌های «بنده‌ها»

لغات مهم درس ادبیات پایه هفتم

آزمون فارسی نهم دروس 7-1 با جواب

نمونه تست فارسی ـ ویژه ی پایه ی نهم

گروه اسمی چیست ؟

معنی چند واژه و اصطلاح (آمپاس ـ ضِرس قاطع ـ ان قلت ـ شائبه ـ

اسامی ماه ها در بین ملل مختلف

تکالیف درس ادبیات فارسی ، املای فارسی ، انشا و نوشتاری دانش

تاریخ و درس های مشخص شده برای امتحان مستمر نیمسال دوم درس اد

دانش ها چهارگونه اند :

نحوه خواندن ادبیات فارسی (ویژه ی دانش آموزان ششم، هفتم، هشتم

«حرمت معلم و استاد» در آیات و روایات

همکاران محترم ، دانش آموزان عزیز و دوستان گرامی به وبلاگ « گ

ستایش(قالب این شعر: غزل) شاعر: «سنایی غزنوی» صفحه 9 فارسی نه

معنی (ستایش) صفحه ی 8 فارسی ششم

درس اوّل (معرفتِ آفریدگار) صفحه ی 11 فارسی ششم

تکلیف درس فارسی دانش آموزان عزیز در پایه ی ششم (هر سه کلاس

تکلیف درس فارسی، املای فارسی، انشا و نوشتاری دانش آموزان پای

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0101 ثانیه