تکلیف دانش آموزان عزیز ششم در هر سه کلاس: (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه)

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

تکلیف درس «ادبیات» برای روز چهارشنبه 3  آبان 96

هر سه کلاس ششم: دانش آموزانی که هنوز برگه امتحان فارسی مستمر مهرماه(کتبی) 

را  نیاورده اند،  لطفاً اولیای شما برگه را امضا کنند و اگر نظری راجع به امتحان دارندآن 

را پایین برگه بنویسندو برگه ها را بیاورید.

کتاب «نگارش» را سر کلاس حل می کنیم لطفاً در خانه پاسخ ندهید و بقیه ی زنگ «املا» 

گفته می شود. لطفاً چند برگه ای را که در کاور به عنوان دفتر برای «املای کلاسی» تهیه 

کرده اید را بیاورید.

تکلیف املای خانه: لطفاً در خانه از درس های مشخص شده از کتاب فارسی، واژگان مهم املایی 

را در آخر دفتر «قواعد املا» بنویسید و بیاورید.

تعداد واژگان مهم املایی: (لطفاً در آخرِ دفتر «قواعد املا» بنویسید)

درس «ستایش» صفحه 8: حدود 10 واژه

درس اوّل «معرفت آفریدگار» صفحه 11: حدود 10 واژه

درس حکایت «محبّت» صفحه 13: حدود 10 واژه

درس دوم «پنجره های شناخت» صفحه 14 تا 16: حدود 50 واژه

درس بخوان و حفظ کن «ای مادر عزیز» صفحه 18: حدود 10 واژه

درس بخوان و بیندیش «هُدهُد» صفحه 20 تا 23: حدود 30 واژه

درس سوم «هوشیاری» صفحه 26 تا 28: حدود 30 واژه

درس بخوان و حفظ کن «سخن» صفحه 30: حدود 10 واژه

درس چهارم «داستان من و شما» صفحه 32 تا 34: حدود 50 واژه

درس حکایت «علم و عمل» صفحه 36: حدود 10 واژه

درس پنجم «هفت خان رستم» صفحه 37 تا 40: حدود 50 واژه

درس بخوان و بیندیش «دوستان همدل» صفحه 43 تا 47: حدود 50 واژه

تکلیف املای سر کلاس:  از واژگانی که در خانه در دفتراملا نوشته اید املامی گویم.

در پایان متن املا، پرسش های املایی از«هم خانواده، مترادف، متّضاد،هم آوا، مخفّف و ...»

که نکته های آن را در دفتر «قواعداملا» نوشته اید سوال می آید. لطفاً مطالعه فرمایید.

لطفاً کتاب «نگارش»، برگه های «املای کلاسی»، دفتر «قواعد» املا، دفتر «قواعد» فارسی را بیاورید.   


تکلیف درس «ادبیات» برای روز شنبه 6  آبان 96

هر سه کلاس ششم:  فقط کتاب «مبتکران» را کار می کنیم. لطفاً صفحات مشخص شده 

از کتاب «مبتکران» را در خانه با «مداد» پاسخ دهید و بیاورید. [صفحه 228 تا 234 

صفحه 238 تا 242 ـ صفحه 245 تا 248 ـ صفحه 251 تا 254 ـ صفحه 257 تا 261]

لطفاً کتاب «مبتکران فارسی» و دفتر «قواعد» فارسی را بیاورید.   


تکلیف درس «ادبیات» برای روز دوشنبه 8  آبان 96

هر سه کلاس ششم: حکایت «علم و عمل» و درس پنجم «هفت خان رستم» را می پرسم،

لطفاً مطالعه فرمایید.

لطفاً کتاب «فارسی»، دفتر «معانی» فارسی، دفتر «قواعد» فارسی را بیاورید.   

 پیروز و سربلند باشید ـ دبیر ادبیات

دوشنبه،,چهارشنبه,...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 2 آبان 1396 ساعت: 22:26

close
تبلیغات در اینترنت