مواردی که باید برای امتحان «املای پایانی» دیماه و خُرداد بدانید:

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

امتحان پایانی املا(هفتم،هشتم و نهم) نیمسال اوّل(دیماه) دوشنبه20 / 10 / 95


در امتحان املای پایانی دیماه و خرداد(هفتم، هشتم، نهم): فقط متن املایی داریم، بدون هیچ یک از نکته های املایی(هم خانواده،مترادف،متضادو...)لطفاً متن درس های کتاب فارسی را دقیق و کامل بخوانید.(از«ستایش»تا آخرین درسی که داده شده)حکایت ها،روان خوانی ها،تمام متن های کتاب فارسی در متن املا می آیدو درس هایی که به صورت شعر است،کمتردر امتحان املا می آید.


در امتحان«املا»این مواردرا رعایت کنید: (ویژه ی پایه های: ششم، هفتم ،هشتم، نهم)

1ـ تشدید: در مجموع «تشدید»درکل املا یک نمره ارزش املایی دارد حتی اگر چندین بار رعایت نکنیدپس وقت خود را برای«تشدید»تلف نکنید و کلمات تشدیددار را دبیران املا، مشخص می خوانند و شما متوجّه گذاشتن آن می شوید.

گذاشتن تشدید در جایی که باعث تغییر معنا در واژه می شودو واجب است که بگذارید را حتماً رعایت کنید و بگذارید وگرنه 0/5 نمره کم می شود و اگر نباید بگذاریدو بگذارید 0/5 نمره کم می شود و اگر گذاشتن و نگذاشتن آن در تغییر معنای واژه فرقی ندارد دبیران املا کم نمی کنند.(مانند واژه ی « ادبیات » و « ادبیّات » که فرقی ندارد).

2ـ جدا نویسی و سرهم نویسی واژه کم نمی شود(کتابخانه و کتاب خانه) هر دو درست است

بعضی واژگان«دو املایی» هستندهر دو شکل درست است و کم نمی شود.«طوفان و توفان»،  «هیئت و هیات»،«جرئت و جرات» و ... 

3ـ گذاشتن همزه(ء): در واژگانی که در فارسی استفاده می شود،از آخرواژه حذف می شود و نبایدگذاشت.(مانند: املا، انشا، امضا، اجرا و ....)

گذاشتن همزه(ء):در جایی که از خود واژه است و عربی می باشد واجب است که بگذارید.مانند: جزء اوّل، جزء دوم و ... در این جا جزء به معنای«قسمت و بخش»می باشد.

اگر«جز» به معنای«غیر، مگر» باشد، همزه (ء) را نبایدگذاشت.

(پیروز و سربلند باشید ـ مسجدی دبیر ادبیات، املا، انشا و نوشتاری )

مواردی که باید تیمم کرد,مواردی که باید غسل جنابت کرد,مواردی که باید وضو گرفت,...
نویسنده : بازدید : 26 تاريخ : شنبه 11 دی 1395 ساعت: 5:42

close
تبلیغات در اینترنت