زمان مشخص شده برای امتحانات مستمر (کتبی) درس ادبیات ششم: دبستان «ستارگان2»

ساخت وبلاگ
چکیده : شنبه 29 مهرماه 96 (امتحان از صفحه 8 «ستایش» تا آخر صفحه 35) کتاب فارسی چهارشنبه 24 آبانماه 96 (امت... با عنوان : زمان مشخص شده برای امتحانات مستمر (کتبی) درس ادبیات ششم: دبستان «ستارگان2» بخوانید :

شنبه 29 مهرماه 96 (امتحان از صفحه 8 «ستایش» تا آخر صفحه 35) کتاب فارسی


چهارشنبه 24 آبانماه 96 (امتحان از صفحه 8 «ستایش» ـ درس اوّل«معرفت آفریدگار» صفحه 

10 تا 12) و (از حکایت «علم و عمل» صفحه36 تا آخر صفحه53) کتاب فارسی


دوشنبه 27 آذرماه 96 (امتحان از صفحه 56  تا آخر صفحه82) کتاب فارسی


دوشنبه 25 دیماه 96 (سر کلاس به شما اعلام می کنم)


چهارشنبه 25 بهمن ماه 96 (سر کلاس به شما اعلام می کنم)


شنبه 19 اسفندماه 96 (سر کلاس به شما اعلام می کنم)


تکلیف درس فارسی، املای فارسی، انشا و نوشتاری دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم، نهم (دوشنبه، چهارشنبه)امتحانات,«ستارگان»,...
ما را در سایت تکلیف درس فارسی، املای فارسی، انشا و نوشتاری دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم، نهم (دوشنبه، چهارشنبه) دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 9 آبان 1396 ساعت: 23:51