تکلیف دانش آموزان عزیز ششم در هر سه کلاس:

ساخت وبلاگ
چکیده : تکلیف درس «کار و فناوری» برای روز یکشنبه 16 مهر 96 هر سه کلاس ششم: کتاب «کار و فنّاوری» را بیاور... با عنوان : تکلیف دانش آموزان عزیز ششم در هر سه کلاس: بخوانید :

تکلیف درس «کار و فناوری» برای روز یکشنبه 16 مهر 96

هر سه کلاس ششم: کتاب «کار و فنّاوری» را بیاورید. لطفاً حدود یک متر پارچه سفید 

و یا در هر رنگی که خودتان می پسندید برای آموزش انواع دوخت بیاورید. 

وسایل مورد نیاز:

یک متر پارچه، «نخ» در رنگی که مخالف رنگ پارچه ی شما باشد ـ قیچی ـ سوزن.


تکلیف درس «تفکّر و پژوهش» برای روز یکشنبه 16 مهر 96

هر سه کلاس ششم: کتاب «تفکّر و پژوهش» را بیاورید. درس اوّل را می دهم و 

فعالیت های آن را به صورت فردی و گروهی در خود کتاب پاسخ می دهیم.

در خانه برای این درس تکلیفی ندارید.


تکلیف درس ادبیات برای روز دوشنبه 17 مهر 96

کلاس ششم دو : فقط کتاب «نگارش» و دفتر «قواعد املا» را بیاورید.

زنگ انشا و نگارش: کتاب «نگارش» را بیاورید تا سر کلاس حل کنیم، لطفاً در خانه 

پاسخ ندهید.

زنگ املا: دفتر «قواعد» املا را بیاورید چندنکته ی املایی را درس می دهم و شما 

آن مطالب را در دفتر «قواعد املا» می نویسید.


تکلیف درس ادبیات برای روز دوشنبه 17 مهر 96

کلاس ششم یک و ششم سه : کتاب فارسی، دفتر «معانی» فارسی، دفتر «قواعد» فارسی 

را بیاورید. درس سوم«هوشیاری» را می دهم لطفاً در خانه پیش خوانی کنید.  

 پیروز و سربلند باشید ـ دبیر ادبیات


تکلیف درس فارسی، املای فارسی، انشا و نوشتاری دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم، نهم (دوشنبه، چهارشنبه)...
ما را در سایت تکلیف درس فارسی، املای فارسی، انشا و نوشتاری دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم، نهم (دوشنبه، چهارشنبه) دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : يکشنبه 16 مهر 1396 ساعت: 4:16