درس آزاد پایه ششم

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

دانش آموزان عزیز در قسمت « درک مطلب» صفحه ی 55 این پرسش ها را بنویسید.

درک مطلب : صفحه ی 55

1ـ شعر « نیمایی یا نو » چیست؟ شعری است با مصراع های کوتاه و بلند که در

آن قافیه الزامی نیست. درون مایه ی و موضوع شعر نیمایی احساسات و تجربه های

فردی ، عشق ، سیاست و ... 

2 ـ بنیان گذار« شعر نو یا نیمایی » کیست ؟ نیما یوشیج (علی اسفندیاری)

3 ـ انواع شعر نو را نام ببرید. نیمایی ـ سپید ـ موج نو

4  ـ ..............................................................................................
دانش آموزان عزیز در کتاب « نگارش» در قسمت «املا» صفحه ی 41 

این پرسش ها را بنویسید.

1 ـ مفرد و جمع واژه های زیر را بنویسید.

اصحاب :                          لحظات :                            مصائب : 

تصویر :                             خصال :                               عاقل : 

تجربه :                              فایده :                                خُلق :


2 ـ مترادف وا‍‍ژه های زیر را بنویسید

غرور  =                        سعادت =                           غوغا = 

عیب =                         نصیحت =                            صبر =


3 ـ با کلمه ها و ترکیب های زیر با توجه به آن چه در کمانک آمده است جمله بسازید.

فرهنگ (جمله ی نهی) : ............................................................................. 

شرارت آمیز (جمله ی طنز آمیز) : ..................................................................

انحطاط (جمله ی پرسشی) : ......................................................................

مقهور (جمله ی خبری) : ............................................................................


...
نویسنده : بازدید : 60 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 20:06