ویژه ی دانش آموزان کلاس هفتم 2 (علم2) و نهم 1 (معرفت1): | بلاگ

ویژه ی دانش آموزان کلاس هفتم 2 (علم2) و نهم 1 (معرفت1):

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

دانش آموزان کلاس هفتم 2(علم 2): همیشه در روز دوشنبه: نیمی از زنگ،درس جدیدی

از فارسی داده می شودو بقیه ی زنگ درس انشا و نوشتاری داریم.(لطفاً،کتاب فارسی،

کتاب انشا و نوشتاری،جزوه ادبیات را در این روز بیاورید) و در روز چهارشنبه: نیمی از زنگ،

درس فارسی پرسیده می شود و بقیه ی زنگ املا داریم.(لطفاً، کتاب فارسی، دفتر فارسی،

دفتر املا، جزوه ی ادبیات را در این روز بیاورید).


دانش آموزان کلاس نهم1 (معرفت1): همیشه در روز دوشنبه: نیمی از زنگ، درس فارسی

پرسیده می شود و بقیه ی زنگ املا داریم.(لطفاً، کتاب فارسی، دفتر فارسی، دفتر املا، جزوه ی

 ادبیات را در این روز بیاورید)و در روزچهارشنبه:نیمی از زنگ،درس جدیدی از فارسی داده

می شود و بقیه ی زنگ درس انشا و نوشتاری داریم.(لطفاً،کتاب فارسی،کتاب انشا و نوشتاری، 

جزوه ادبیات را در این روز بیاورید).


تبلت ویژه ی دانش آموزان,دانشگاه ویژه ی فرهنگیان,...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت: 23:03