معانی ابیات و عبارت های کتاب فارسی ششم (از«ستایش»تا درس چهارم« داستان من و شما»صفحه 32 فارسی ششم)

ساخت وبلاگ
چکیده : دانش آموزان عزیزم در هر سه کلاس ششم : معنی واژه های درس چهارم را فردا سر کلاس برایتان می گذارم و اگ... با عنوان : معانی ابیات و عبارت های کتاب فارسی ششم (از«ستایش»تا درس چهارم« داستان من و شما»صفحه 32 فارسی ششم) بخوانید :

دانش آموزان عزیزم در هر سه کلاس ششم :

معنی واژه های درس چهارم را فردا سر کلاس برایتان می گذارم و اگر الان کسی از روی سایت

معانی این درس را بنویسد، اشکالی ندارد.(لطفاً مرتب سوال نفرمایید)   با سپاس ـ مسجدی


برای روز یکشنبه 2 / 8 / 95

درس چهارم (داستان من و شما) متن درس از: دکتر اکبری شِلدَره ؛ صفحه ی 32 تا 34 فارسی ششم

فریدون اکبری شِلدَره: (متولّد 1342) عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی

آموزشی؛ رئیس گروه زبان و ادب فارسی دفتر تألیف و مؤلف کتاب های درسی

معنی و نکته های درس چهارم :

* از واژگان دو تلفّظی: آشکار، مهربان، استوار

*آرایه: تضاد(فراز، فرود)             * فراز و فرود: بلندی و پستی          

* گمان: حدس، خیال، فرض           * میهن: وطن

* تاختن: هجوم آوردن، حمله کردن    * شور: هیجان

* سلیقه: ذوق شخصی در انتخاب کردن چیزی یا ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر

* جاری : روان                         * آوا: آواز، آهنگ، صوت

* فعلاً : در حال حاضر                   * نغمه: آواز، سرود، آهنگ

* شیوه: روش                          * اعتبار: آبرو، ارزش، قدر

* فرق: تفاوت، اختلاف                * عظمت: بزرگی

* تلفّظ: بیان کردن، شیوه ی بر زبان آوردن یا ادای حرف، کلمه یا سخن با اندام های گفتار

* دریافتن: فهمیدن، درک کردن             * مقصود: هدف، منظور

* عامل: در اینجا به معنیِ سبب، موجبِ     * شکوه: عظمت، بزرگی

* اتّحاد: یکپارچگی، یکی شدن                  * شوکت: شکوه، عظمت

*اعضا: جمعِ عُضو ، به معنی بخش ها، افراد    * پی بردن: دریافتن، فهمیدن

 

ادامه مطلب
تکلیف درس فارسی، املای فارسی، انشا و نوشتاری دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم، نهم (دوشنبه، چهارشنبه)معاني ابيات قصيدة وصف الحمى,معاني واشعار,...
ما را در سایت تکلیف درس فارسی، املای فارسی، انشا و نوشتاری دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم، نهم (دوشنبه، چهارشنبه) دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 34 تاريخ : پنجشنبه 6 آبان 1395 ساعت: 15:05