واژه های دو تلفّظی:

ساخت وبلاگ
چکیده : واژه هایِ دو تلفّظی: در فارسی معیار و رایج، برخی واژه ها به دو شکل تلفّظ(خوانده) می شوند و هر دو ... با عنوان : واژه های دو تلفّظی: بخوانید :

واژه هایِ دو تلفّظی: در فارسی معیار و رایج، برخی واژه ها به دو شکل تلفّظ(خوانده)

می شوند و هر دو تلفّظ درست می باشد. به این گونه واژه ها، «واژه هایِ دو تَلَفُّظی»گویند.

مانند :

استُوار و استوارـ مهرَبان و مهربان ـ مُستَمَند و مُستمند ـ باغِبان و باغبان ـ

پاسِبان و پاسبان ـ آسِمان و آسمان ـ آشِکار و آشکار ـ روزِگار و روزگار ـ

یادِگار ویادگار ـ آموزِگار و آموزگار و ...


تکلیف درس فارسی، املای فارسی، انشا و نوشتاری دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم، نهم (دوشنبه، چهارشنبه)کلمه های دو تلفظی,واژه های دو تلفظی,...
ما را در سایت تکلیف درس فارسی، املای فارسی، انشا و نوشتاری دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم، نهم (دوشنبه، چهارشنبه) دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : يکشنبه 11 مهر 1395 ساعت: 14:12