درس اوّل (معرفتِ آفریدگار) صفحه ی 11 فارسی ششم

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

درس اوّل (معرفتِ آفریدگار) صفحه ی 11 فارسی ششم

ابوعلی بلعمی: وزیردانشمندحکومت سامانیان، مترجم کتاب«تاریخ طبری»است و ترجمه ی آن کتاب را با

نام خودش«تاریخ بلعمی» فراهم کرد.کتاب«تاریخ طبری»از محمد بن جریر طبری را به فارسی ترجمه کرد

و اطلاعات دیگری راجع به تاریخ ایران به آن افزود و مطالبی را از اصل عربی آن حذف کرد و در واقع آن

کتاب«تاریخ طبری»را به صورت تألیف مستقلی درآوردکه به «تاریخ بلعمی» شهرت یافته است.اما کتاب

«تفسیر طبری»که تفسیرقرآن به زبان عربی از محمد بن جریرطبری بود را «گروهی ازعُلمای ماوراءالنهر»

به دستور منصور بن نوح سامانی به زبان فارسی ترجمه کردند.


متن درس:


این همه خَلق را که شما بینید، بدین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان

است و نعمت بر ایشان از وی است.

معنی  : این همه آفریده با این بسیاری آن ها که شما می بینید، همگی آفریننده ای دارند که آن ها را آفریده و به

ایشان روزی بخشیده است.


ادامه مطلب
درس اول معرفت آفریدگار,درس اول معرفت کردگار,درس اول معرفت نفس,...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : جمعه 9 مهر 1395 ساعت: 5:28

close
تبلیغات در اینترنت