ویژه ی دانش آموزان عزیزم در دبستان : ستارگان دو (ناحیه 3) ـ فرهنگیان یک(ناحیه 2) ـ شهید علایی(ناحیه)

ساخت وبلاگ
چکیده : لطفاً برای آزمون پایانی املای فارسی روز یکشنبه 6 خرداد 97 به موارد زیر دقّت فرمایید : یک صفحه از... با عنوان : ویژه ی دانش آموزان عزیزم در دبستان : ستارگان دو (ناحیه 3) ـ فرهنگیان یک(ناحیه 2) ـ شهید علایی(ناحیه) بخوانید :

لطفاً برای آزمون پایانی املای فارسی روز یکشنبه 6 خرداد 97 به موارد زیر دقّت فرمایید :


یک صفحه از امتحان املا ، برای نوشتن متن املا است یعنی در روز امتحان املا ، ابتدا متنی خوانده

می شود و شما می نویسید پس متن کتاب فارسی را برای نوشتن املا، دقیق و کامل بخوانید. (از

« ستایش » تا آخرین درس داده شده) + حکایت ها ، بخوان و بیندیش ها ،در واقع تمام متن های

کتاب فارسی در متن املا هست و فقط درس هایی که به صورت « شعر» است ، کمتر در متن امتحان

املا می آید.


پرسش های املایی را بلد باشید یعنی از صفحه ی 2 تا 8 جزوه فقط این موارد را دقیق بخوانید :

« مترادف ـ متّضاد ـ هم خانواده ـ مخفّف ـ هم آوا از نوع متشابه ـ  هم نویسه یا هم شکل ـ هم آوا و

هم نویسه ، جمع و انواع آن در فارسی »


آرایه های ادبی را بلد باشید یعنی از صفحه ی 9 تا 15جزوه فقط این موارد را دقیق بخوانید :

« تضاد ـ تشخیص ـ تشبیه ـ کنایه ـ مبالغه ـ ضرب المثل ـ سجع ـ تکرار ـ مراعات نظیر ـ مناظره »


از کتاب نگارش : تمرینات کتاب نگارش را بلد باشید + کل ضرب المثل های کتاب نگارش(آخرین

تمرین در هر درس)را بلد باشید که در یک بند یعنی دو یا سه خط (سطر) توضیح دهید(صفحه ی

12 جزوه را بخوانید)

معانی درس های کتاب فارسی را از مبتکران مطالعه کنید.


شعر حفظی ـ معنی لغت ، تاریخ ادبیات(اثر و قرن شاعران و نویسندگان)ـ دستور زبان ـ اصطلاحات ادبی ـ

قالب های شعری در امتحان املا نمی آید نیازی نیست این موارد را بخوانید.


لطفاً تمامِ برگه امتحانات مستمر ادبیات فارسی، املا و نگارش، درطول سال تحصیلی را که در پوشه ی کار

خود گذاشته اید مطالعه کنید(از اولین امتحان مستمر در مهرماه تا آخرین امتحان در اردیبهشت) +

برگه امتحان پایانی نیمسال اوّل در دیماه + امتحان املای خرداد ماه سال گذشته که سر کلاس حل شد +

به همراه برگه تمرینات فارسی (دو برگه پرسش از آرایه های ادبی صفحه 1 تا 4 که به شما تحویل

داده ام و سرکلاس پاسخ داده شد)


هنگام نوشتن متن املا  در  سر جلسه ی امتحان این موارد را رعایت کنید :

1ـ تشدید : در مجموع « تشدید » درکل املا یک نمره ارزش املایی دارد حتی اگر چندین بار رعایت

نکنید پس وقت خود را برای « تشدید » تلف نکنید و واژگانِ تشدیددار را دبیران املا، مشخص

می خوانند و شما متوجّه گذاشتن « تشدید » می شوید. گذاشتن تشدید در جایی که باعث تغییرِمعنا

در واژه می شود و  واجب است که بگذارید را حتماً رعایت کنید و بگذارید وگرنه 5 / 0 نمره کم

می شود و اگر نباید بگذارید و بگذارید 5 / 0 نمره کم می شود و اگر گذاشتن و نگذاشتن آن در تغییر

معنای واژه فرقی ندارد دبیران املا کم نمی کنند.(مانند واژه ی « ادبیات» و «ادبیّات» که فرقی ندارد).


2ـ جدا نویسی و سرهم نویسی واژه کم نمی شود (کتابخانه و کتاب خانه) هر دو  درست است.

بعضی واژگان « دو املایی » هستند هر دو شکل درست است و کم نمی شود. « طوفان و توفان » ،  

« هیئت و هیات » ، « جرئت و جرات » و ... 


3ـ گذاشتن همزه (ء) : در واژگانی که در فارسی استفاده می شود ، از آخرواژه حذف می شود و

نباید گذاشت. (مانند : املا، انشا، امضا، اجرا و ....)


گذاشتن همزه(ء) : در جایی که از خود واژه است و عربی می باشد واجب است که بگذارید. مانند :

جزء اوّل ، جزء دوم و ... در این جا جزء به معنای « قسمت و بخش » می باشد.


اگر « جز » به معنای « غیر ، مگر » باشد ، همزه (ء) را نباید گذاشت.


(پیروز و سربلند باشید ـ مسجدی دبیر ادبیات ، املا ، انشا و نوشتاری )


لطفاً برای آزمون پایانی انشای فارسی (فارسی و انشا) روز چهارشنبه 9 خرداد 97 به موارد زیر دقّت فرمایید :


یک صفحه از امتحان انشا ، برای نوشتن متن انشا است یعنی در روز امتحان چند موضوع به شما

داده می شود و شما باید 10 تا 12 خط انشا بنویسید.(لطفاً در روز امتحان، به همراه خود برگه ای به

عنوان چکنویس(پیشنویس) بیاورید و در پایان امتحان این برگه را نیز به همراه برگه ی پاکنویس

که به شما داده می شود تحویل دهید.

 

از جزوه این موارد را بخوانید:


پرسش های املایی را بلد باشید یعنی از صفحه ی 2 تا 8 جزوه فقط این موارد را دقیق بخوانید :

« مترادف ـ متّضاد ـ هم خانواده ـ مخفّف ـ هم آوا از نوع متشابه ـ  هم نویسه یا هم شکل ـ هم آوا و

هم نویسه ، جمع و انواع آن در فارسی »

 

آرایه های ادبی را بلد باشید یعنی از صفحه ی 9 تا 15جزوه فقط این موارد را دقیق بخوانید :

« تضاد ـ تشخیص ـ تشبیه ـ کنایه ـ مبالغه ـ ضرب المثل ـ سجع ـ تکرار ـ مراعات نظیر ـ مناظره »

 

دستور زبان را بلد باشید یعنی از صفحه 20 تا 34 جزوه  و صفحه 37 تا 40 یعنی ازاسم از نظر ساده و ...

یعنی صفحه37 تا سر نکته هایی درباره صفت در صفحه 40

 

معنی لغت هر درس، آرایه های هر بیت، تاریخ ادبیات(قرن و اثر نویسنده ی هر درس) ، تعداد جمله،

قالب شعری درس هایی که به صورت شعر است را  از کتاب « مبتکران » طالب تبار  بخوانید.

 

برای 2 نمره « شعر حفظی » یکی از بخوان و حفظ کن های کتاب را بلد باشید.


از کتاب نگارش : تمرینات کتاب نگارش را بلد باشید + کل ضرب المثل های کتاب نگارش(آخرین

تمرین در هر درس)را بلد باشید که در یک بند یعنی دو یا سه خط (سطر) توضیح دهید(صفحه ی

12 جزوه را بخوانید)

 

لطفاً تمامِ برگه امتحانات مستمر ادبیات فارسی، املا و نگارش، در طول سال تحصیلی را که در پوشه ی کار

خود گذاشته اید مطالعه کنید(از اولین امتحان مستمر در مهرماه تا آخرین امتحان در اردیبهشت) +

برگه امتحان پایانی نیمسال اوّل در دیماه + امتحان املای خرداد ماه سال گذشته که سر کلاس حل

شد + به همراه برگه تمرینات فارسی (همه ی برگه های پرسش های فارسی + دو برگه پرسش از

آرایه های ادبی صفحه 1 تا 4 که به شما تحویل داده ام و سرکلاس پاسخ داده شد)

 

در نوشتن متن انشا  در سر جلسه ی امتحان این موارد را رعایت کنید :

لطفاً در روز امتحان، به همراه خود برگه ای به عنوان چکنویس(پیشنویس) بیاورید و در پایان امتحان

این برگه را نیز به همراه برگه ی پاکنویس که به شما داده می شود تحویل دهید.

چند موضوع به شما داده می شود و شما باید حدود10 الی 12سطر(خط) درباره ی آن مطلب بنویسید.

ملاک ها در تصحیح برگه ی امتحان انشا و نوشتاری: 

1ـ رعایت ساختار نوشته(موضوع ، بندمقدّمه ، بندهای بدنه ، بندنتیجه) 

2ـ توصیف دقیق دیده ها و شنیده ها  

3ـ پاکیزه نویسی ، خوش خطی ، نداشتن غلط املایی و نگارشی، داشتن پیش نویس


(پیروز و سربلند باشید ـ مسجدی دبیر ادبیات ، املا ، انشا و نوشتاری )

تکلیف درس فارسی، املای فارسی، انشا و نوشتاری دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم، نهم (دوشنبه، چهارشنبه)...
ما را در سایت تکلیف درس فارسی، املای فارسی، انشا و نوشتاری دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم، نهم (دوشنبه، چهارشنبه) دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : يکشنبه 6 خرداد 1397 ساعت: 12:36