زمان مشخص شده برای امتحانات(کتبی) درس ادبیات ششم: دبستان «ستارگان2»

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

زمان امتحانات فارسی(کتبی) مستمر نیمسال اوّل ششم دبستان دخترانه«ستارگان2»

شنبه 29 مهرماه 96 (امتحان از صفحه 8 تا آخر صفحه 35) کتاب فارسی

چهارشنبه 24 آبانماه 96 (امتحان از صفحه 8 تا آخر صفحه48) کتاب فارسی

دوشنبه 27 آذرماه 96 (درس پنجم و ششم + نکته های دفتر فارسی و املا + مبتکران)

زمان امتحان فارسی(کتبی) پایانی نیمسال اوّل ششم دبستان دخترانه«ستارگان2»

دوشنبه 25دیماه 96 امتحان پایانی نیمسال اوّل(امتحان ازصفحه 8 تا آخرصفحه64)کتاب فارسی

زمان امتحانات فارسی(کتبی) مستمر نیمسال دوم ششم دبستان دخترانه«ستارگان2»

چهارشنبه 25 بهمن ماه 96(سر کلاس به شما اعلام می کنم)

شنبه 19 اسفندماه 96 (سر کلاس به شما اعلام می کنم)
امتحان فارسی (کتبی)مستمر فروردین و اردیبهشت سر کلاس به شما اعلام می شود.
امتحاناتکتبی,«ستارگان»,...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : شنبه 18 آذر 1396 ساعت: 6:10

close
تبلیغات در اینترنت