تاریخ و درس های مشخص شده برای امتحان مستمر نیمسال دوم درس ادبیات فارسی،املا،انشا و نوشتاری (پایه هفتم و نهم) و ادبیات فارسی و املا (پایه هشتم)

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

دانش آموزان عزیزم در همه ی کلاس ها (هفتم،هشتم،نهم) :

امتحان مستمر ادبیات فارسی نیمسال دوم در تاریخ دوشنبه 20 / 2 / 95 را برای نمره ی کتبی پایانی فارسی شما در نظر می گیرم ، لطفاً دقیق و کامل بخوانید.

(موفق و سربلند باشید ـ مسجدی )

دوشنبه 20 /2 / 95 امتحان مستمر و پایانی نیمسال دوم ادبیات هر پنج کلاس(هفتم،هشتم،نهم)

دوشنبه 20 /2/ 95  امتحان مستمر ادبیات فارسی پایه هفتم(هر دو کلاس علم) :

فقط درس های ششم،هفتم،یازدهم،شعرخوانی«راز شکوفایی»،درس سیزدهم(شامل معنی ابیات و نثرها،معنی واژه،خودارزیابی،دانش های زبانی و ادبی،قسمت«فعالیت نوشتاری»،تاریخ ادبیات(آثار نویسندگان و شاعران همین چند درسی که مشخّص کردم)،شعر حفظی ازکل کتاب،آرایه های ادبی،درک مطلب)

از جزوه ادبیات موارد زیر را حتماً مطالعه کنید:

نکته های مربوط به واژه از نظر ساخت«ساده،غیرساده(مشتق،مرکب،مشتق ـ مرکب)» در صفحه ی 16 و 17 از جزوه و پرسش 20 در صفحه ی 18 جزوه و صفحه ی 14 شماره ی 1 (ساده و غیرساده)

نکته های مربوط به نهاد و گزاره(اجزای گزاره : مسند،متمم،مفعول) :صفحه ی 5 تا 10 جزوه

مبحث مربوط به فعل ها و زمان ها : صفحه ی 25 تا 30 جزوه

نکته های مشترک بین املا و ادبیات(هم خانواده،مترادف،هم آوا،متضاد) : صفحه ی58 تا 68 جزوه این موارد را پیدا کنید و بخوانید.+ پرسش صفحه ی 65 جزوه

دوشنبه 20 /2/ 95  امتحان مستمر ادبیات فارسی پایه هشتم(هر دو کلاس دانش) :

فقط درس های پنجم،هفتم،هشتم،دهم،یازدهم(شامل معنی ابیات و نثرها ، معنی واژه ، خودارزیابی ، دانش های زبانی و ادبی ، قسمت «فعالیت نوشتاری» ، تاریخ ادبیات(آثار نویسندگان و شاعران همین چند درسی که مشخّص کردم)،شعر حفظی ازکل کتاب ، آرایه های ادبی ، درک مطلب ) 

از جزوه ادبیات موارد زیر را حتماً مطالعه کنید:

نکته های مربوط به «هسته و وابسته ها» انواع وابسته ها : صفحه 20 و 21 جزوه

نکته های مربوط به نهاد و گزاره(اجزای گزاره : مسند،متمم،مفعول) :صفحه ی 5 تا 10 جزوه

مبحث مربوط به فعل ها و زمان ها : صفحه ی 25 تا 30 جزوه

نکته های مشترک بین املا و ادبیات(هم خانواده،مترادف،هم آوا،متضاد) : صفحه ی58 تا 68 جزوه این موارد را پیدا کنید و بخوانید.+ پرسش صفحه ی 65 جزوه


دو شنبه 20 /2/ 95 امتحان مستمر ادبیات فارسی پایه نهم (کلاس معرفت) :    

کل درس های فارسی نهم(درس 1 تا 17)شامل معنی ابیات و نثرها،معنی واژه، خودارزیابی،دانش های زبانی و ادبی،قسمت«نوشتن»،تاریخ ادبیات(آثار نویسندگان و شاعران هر درس)،شعر حفظی ازکل کتاب،آرایه های ادبی،درک مطلب

از جزوه ادبیات موارد زیر را حتماً مطالعه کنید:

نکته های مربوط به واژه از نظر ساخت«ساده،غیرساده(مشتق،مرکب،مشتق ـ مرکب)» در صفحه ی 16 و 17 از جزوه و پرسش 20 در صفحه ی 18 جزوه و صفحه ی 14 شماره ی 1 (ساده و غیرساده)

نکته های مربوط به «هسته و وابسته ها» انواع وابسته ها : صفحه 20 و 21 جزوه

نکته های مربوط به نهاد و گزاره(اجزای گزاره : مسند،متمم،مفعول) :صفحه ی 5 تا 10 جزوه

مبحث مربوط به فعل ها و زمان ها : صفحه ی 25 تا 30 جزوه

نکته های مشترک بین املا و ادبیات(هم خانواده،مترادف،هم آوا،متضاد) : صفحه ی58 تا 68 جزوه این موارد را پیدا کنید و بخوانید.+ پرسش صفحه ی 65 جزوه

تاریخ درست میلادی,تاریخ درس پنجم,تاریخ درس 11 سوم راهنمایی,تاریخ درس سوم دوم راهنمایی,تاریخ درس سوم راهنمایی,تاریخ درس اول سوم راهنمایی,تاریخ درس ششم سوم راهنمایی,تاریخ درس 12 سوم راهنمایی,تاریخ درس 5 سوم راهنمایی,تاریخ درس,...
نویسنده : بازدید : 19 تاريخ : جمعه 9 مهر 1395 ساعت: 5:29

close
تبلیغات در اینترنت